D’A, revista balear de arquitectura

Cofundador, miembro del Equipo Redactor  y Jefe de Producción de la revista D’ A editada por el COAIB entre los años 1988/94.

D’A, revista balear de arquitectura

1. El pas del temps. D’A 1

2. De l’espai públic. D’A 2

3. Davant la mar. D’A 3

4. Lloc i forma. D’A 4

5/6. Taller per a Joan Miró. D’A 5/6

7. Arquitectura a la ciutat. D’A 7

8. «Cronologies». D’A 8

9. Obra civil. D’A 9

10. Francisco Casas. Arquitecto. 1905-1977.

11/12. Erwin Broner. 1898-1971